Home » Archive by category 'Aktualności'

APEL

drip-drop-2_lApel do Członków Spółki Wodociągowej w Turzy Śląskiej.
Uprzejmie zwracamy uwagę i prosimy, by w dniach wzmożonego poboru wody, w weekendy, oraz po godzinie 16.00 nie napełniać basenów, nie podlewać ogródków i gospodarować oszczędnie wodą. Zapobiegniemy przez to perturbacjom w dostawach i zabrudzeniu wody.
Prosimy również, by w sprawach dotyczących Spółki dzwonić na telefony podane na stronach Spółki a nie na numery telefonów osób nie związanych z Zarządem Spółki.
Turza ŚL. 02.06.2022r.        Zarząd Spółki Wodociągowej w Turzy Śląskiej.

Przerwa w dostawie wody

W dniu dzisiejszym 22-02-2022 w godzinach od 9:00 do 15:00 z powodu likwidacji awarii na sieci wodociągowej PWiK w Wodzisławiu Śląskim może nastąpić obniżone ciśnienie lub przerwa w dostawie wody w całej Turzy Śl.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Bardzo ważna informacja…

Prace konserwacyjne

Zarząd Spółki Wodociągowej

w Turzy Śląskiej.                 

                                     Członkowie Spółki Wodociągowej w Turzy Śląskiej!

 

Na stronie Spółki jak i w innych formach, przedstawimy w najbliższym czasie  dokumenty, przedstawiające chronologicznie  działania, podejmowane  przez podmioty różnego szczebla względem Spółki, mające na celu jej likwidację i przekazanie majątku „wodzisławskim wodociągom”. Jak wiecie, Zarządy Spółki od 1991 roku  przeciwstawiają się tym bezprawnym działaniom, czego dowodem są orzeczenia Sądu Administracyjnego, Samorządowego Kolegium Odwoławczego a ostatnio Sądu Okręgowego w Katowicach, który powołał biegłego do dokonania wyceny odebranego bezprawnie Spółce majątku, z terminem wykonania na 20 października 2021 roku.

Dziwnym trafem, w ostatnim okresie, Wójt Gminy, PWiK w Wodzisławiu Śląskim, oraz grupa mieszkańców,     w tym członków Spółki, dążą wszelkimi siłami do likwidacji Spółki i przekazania jej majątku „pewuikowi” i to bez odszkodowania a co kuriozalne, do przejęcia i „zagospodarowania” możliwego do otrzymania  przez Spółkę odszkodowania. Przpominamy, majątek Spółki w całości wypracowany został przez Was i Waszych Ojców i Starzyków, bez pomocy Państwa i Gminy.

W związku z tym, prosimy o analizę przedstawianych materiałów, oraz przekazanie nam  swoich uwag, uwag mogących zadecydować o przyszłości Spółki. Prosimy też o uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach Członków Spółki. Wiemy, że część z Was odpowiada „a po co tam byda chodził, woda leci, awarie się wszędzie zdarzają…”  Tylko, jak się okazuje, nie wszystko to wystarcza a brak Waszej obecnosci jest wykorzystywany przez przeciwników Spółki..

 

Uwagi, nie tylko dotyczące powyższych problemów, prosimy kierować na adres  bok@wodociagi.turza.pl, drogą pocztową, telefonicznie, lub bezpośrednio w siedzibie Spółki w Turzy Śląskiej przy ul. Powstańców 40.

 

Dziękujemy.

Turza Śląska 02,09.2021 r       Zarząd Spółki.