Home » Aktualności » Zabezpieczenie wodomierzy

Zabezpieczenie wodomierzy

Prosimy o skuteczne zabezpieczenie wodomierzy przed  zimowymi  warunkami atmosferycznymi (zamarznięciem), i odkrycie z oznaczeniem stanowisk  miejsc zabudowy zasuw odcinających  przyłącz do posesji. Przypominamy, że pomieszczenie na wodomierz ma być ogrzewane, z możliwością swobodnego do niego dostępu. Za powyższe odpowiada właściciel posesji.