Home » Zgłoszenia

Zgłoszenia

Zgłaszanie awarii na sieci i urządzeniach spółki.

Awarie i nagłe zdarzenia wymagające natychmiastowej interwencji prosimy zgłaszać pod numerami telefonów:
722 111 124

Zgłoszenie wykonania robót

W celu wykonania przyłącza,  czy innej pracy, należy wypełnić i złożyć wniosek (pobierz)  do  Zarządu Spółki.
Zasady przyjęcia nowego członka spółki, wykonania nowego przyłącza wody, tok postępowania.

Zasady przyjmowania nowych członków i wykonania przyłącz wody wynikają z Statutu Spółki (pobierz).

Potrzebne dokumenty i tok postępowania w celu wykonania przyłącza wody

 1. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze Statutem Spółki.
 2. Okazać do wglądu akt własności  (pozostawić kopię dokumentu)
 3. Złożyć wniosek i wypełnić  deklarację członka spółki (odbiorcy wody)
 4. Dostarczyć i uzgodnić mapy zasadnicze (2 szt).
 5. Uzgodnić  plan (projekt) zagospodarowania działki oraz projekt (przebieg) przyłącza w zakresie warunków technicznych i ogólnych wydanych przez spółkę a obowiązujących przed, w czasie jak i po zabudowie  wodociągu  – przyłącza i podczas jego eksploatacji. Przed rozpoczęciem robót dokonać  wpłaty obowiązujących świadczeń

Odnośniki: (pliki do pobrania)

 1. Ustawa Prawo wodne – tekst jednolity  (źródło - Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP)
 2. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (źródło - Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP)
 3. Ustawa o stowarzyszeniach (źródło - Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP)
 4. Ustawa Prawo Budowlane  (źródło - Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP)
 5. Statut Spółki
 6. Wniosek na wykonanie robót