Home » Aktualności » INFORMACJA

INFORMACJA

info-147927_640

Biuro Spółki otwarte w ramach pełnionych dyżurów w
dni robocze
poniedziałek – od 16.00 do 18 .00 tematy wszystkie oprócz świadczeń za pobór wody
piątek – od 9.00 do 11.00 jak w poniedziałek
Telefony:
Do biuro Spółki ( w dniach i godzinach urzędowania) 721 111 169
Inkaso – świadczenia za pobór wody . ( w dni robocze w godzinach 15.00-17.00 w dniach odczytu wodomierzy) 723 111 106

Zgłaszanie awarii podstawowy 722 111 124 . w zastępstwie 723 111 171 . biurowy jw. w dniach dyżuru.

Przypomnienie podstawowych zasad dotyczących wpłat świadczeń za pobór wody i utrzymanie przyłącza.

Wpłat dokonujemy na konto Spółki na podstawie faktury wystawione przez inkasenta, podając dane członka Spółki – odbiorcy wody ( zgodnie ze złożoną Deklaracją), numer kodu i wysokość dokonywanej wpłaty.
Osoba nie będąca prawnym właścicielem a dokonująca wpłaty, może wpisać swoje dane jako wpłacająca należność.
Prosimy o terminowe regulowanie należności.