Home » Kontakt

Kontakt

Masz pytanie? Możesz skontaktować się z Nami- dzwoniąc lub wysyłając e-mail korzystając z formularza kontaktowego.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Siedziba i biuro Zarządu Spółki

Adres :
44 – 351 Turza Śląska
ul. Powstańców 40

NIP 647-17-74-431
Regon 272604684

Konto Bankowe BS Gorzyce 33 8469 0009 0000 0026 2000 0001

Rejestracja:
Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie; Regionalny zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach; Kaster Wodny Księga Rybnik Lp. 65

Organ Nadzorczy: Starosta Wodzisławski
ul. Bogumińska 2
44 – 300 Wodzisław Śl.

Biuro czynne w dni robocze:

 • poniedziałek 16-18
 • wtorek     16-18
 • środa       9-11
 • czwartek  16-17
 • piątek      9-11

Telefony kontaktowe

Do biuro Spółki ( w dniach i godzinach urzędowania) 721 111 169
Inkaso – świadczenia za pobór wody ( w dni robocze w godzinach 15.00-17.00 w dniach odczytu wodomierzy) 723 111 106

Zgłaszanie awarii podstawowy 722 111 124 ; w zastępstwie 723 111 171 ; biurowy jw. w dniach dyżuru.

Odnośniki: (pliki do pobrania)

 1. Ustawa Prawo wodne – tekst jednolity  (źródło - Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP)
 2. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (źródło - Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP)
 3. Ustawa o stowarzyszeniach (źródło - Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP)
 4. Ustawa Prawo Budowlane  (źródło - Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP)
 5. Statut Spółki
 6. Wniosek na wykonanie robót