Home » Informacje

Informacje

Informacja : Spółka nie jest płatnikiem podatku VAT.

CENNIK:

Podstawowe świadczenia.

Świadczenia za dostawy wody:

Wysokość świadczenia  za pobór 1m3 wody  wynosi 7,10 zł

Opłata eksploatacyjna

Świadczenie za utrzymanie i eksploatację jednego punktu przyłącza wody GRUPA I  -  13,00 zł na miesiąc.

Inne świadczenia

Za ponowne plombowanie wodomierza – 20 zł

Za demontaż i ponowny montaż wodomierza 60 zł

Opłata za uzgodnienia i wydanie dokumentacji:

Uzgodnienie 1 sekcji mapy  zasadniczej –  90zł

Wydanie  warunków technicznych dostaw wody -50 zł

Każde inne zaświadczenia – 30 zł;

Członkowie Spółki i odbiorcy wody, którzy wpłacili tzw. wpisowe  otrzymują zaświadczenia  nieodpłatnie.

Świadczenie tzw. „wpisowego”  wynosi 1500 zł

Informacja: Spółka nie jest płatnikiem podatku VAT.

 

Odnośniki: (pliki do pobrania)

  1. Ustawa Prawo wodne – tekst jednolity  (źródło - Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP)
  2. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (źródło - Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP)
  3. Ustawa o stowarzyszeniach (źródło - Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP)
  4. Ustawa Prawo Budowlane  (źródło - Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP)
  5. Statut Spółki
  6. Wniosek na wykonanie robót