Home » Zarząd

Zarząd

Organa Spółki

Skład Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej

  • Walne Zgromadzenie Członków Spółki
  • Zarząd Spółki
  • Komisja Rewizyjna Spółki
Grzegorz Sosna – Przewodniczący

Bogusław Kniszka – z-ca przewodniczącego

Stanisław Włoch –  z-ca przewodniczącego ds. technicznych

Justyna Król – Sekretarz

 

Arkadiusz Manderla-Przewodniczący

Aleksandra Sosna   -Członek

Mirosław Kawik       -Członek